Fermerët po i çajnë lopët në kurriz, arsyeja ka irrituar mbrojtësit e kafshëve (FOTO LAJM)

Fermerët po i çajnë lopët në kurriz, arsyeja ka irrituar mbrojtësit e kafshëve (FOTO LAJM)

Fermerët po i çajnë lopët në kurriz, arsyeja ka irrituar mbrojtësit e kafshëve (FOTO LAJM)
Sot, bujqësia moderne përbëhet nga praktika të reja me qëllim përmirësimin e cilësisë së mishit dhe qumështit. Por, pyetja që lind është nëse këto praktika janë të sigurta dhe humane?

Fistulimi është heqja e një pjese të barkut të kafshës për të ekspozuar stomakun e tyre dhe pastaj përshtatet me një unazë plastike në mënyrë që mishi i lopës të mbrohet.

Fermerët pohojnë se kjo po bëhet për shkaqe shëndetësore. Megjithatë, procesi është padyshim i tmerrshëm. Gjymtimi i qenieve të gjalla është një çështje shqetësuese, sepse streson kafshën dhe shkakton shqetësim.

Fistulimi mund të përmirësojë shëndetin e lopëve pasi që mundëson transferimin e mikrobeve nga një lopë në tjetrën. Megjithatë, lopët i nënshtrohen procedurës së mishit dhe qumështit. Ata që përfitojnë nga kjo procedurë janë industritë e qumështit dhe mishit të cilët masakrojnë kafshët. /albeu.com

Fermerët po i çajnë lopët në kurriz, arsyeja ka irrituar mbrojtësit e kafshëve (FOTO LAJM)

Fermerët po i çajnë lopët në kurriz, arsyeja ka irrituar mbrojtësit e kafshëve (FOTO LAJM)