Në Kosovë, Serbia ka bërë gjenocid, ky është dallimi me Kataloninë

Në Kosovë, Serbia ka bërë gjenocid, ky është dallimi me Kataloninë

Në Kosovë, Serbia ka bërë gjenocid, ky është dallimi me Kataloninë
Në Kosovë, Serbia ka bërë gjenocid, ky është dallimi me Kataloninë
Ana Brnabiq ka paralajmëruar se do të bëjë disa pyetje për Komisionin Evropian, i cili ka shprehur qëndrimin se Katalonia e Kosova nuk janë njësoj.Para se ajo të bëjë pyetje, duhet të japë përgjigje:

Pse janë keqtrajtuar nga policia në vitet 1981-1988 mbi 580.000 shqiptarë të Kosovës?

Pse e ka suprimuar Serbia me tanke autonominë e Kosovës në vitin 1989, e cila ishte edhe element konstituiv i federatës jugosllave?

Sa civilë shqiptarë ka vrarë policia dhe armata serbe në vitet 1998-1999?

Sa shtëpi ka djegur policia dhe armata serbe në vitet 1998-1999?

Sa civilë shqiptarë ka dëbuar nga shtëpitë e veta në vitet 1945-1999?

Përgjigjet në këto pyetje ia bëjnë të qartë edhe dallimin ndërmjet Katalonisë e Kosovës.

Në Kosovë Serbia ka bërë gjenocid. Ky është dallimi.