• PROBLEMI I VAJZËS!

    Një vajzë iu drejtua një dijetarit nëpërmjet celularit, dhe iu ankua se e ka një problem. Ajo i tha: E dua një djalë shumë! Katër vite rishtazi, agjëroj dhe falem, dhe përpiqem në adhurime, dhe i lutem Allahut në namaz që ai djalë, të vjen dhe të ma kërkon dorën time! Mirëpo një ditë, dëgjova nga prindi im se ai djalë, vetëm se ishte fejuar me një vajzë tjetër! Atëherë e lash namazin dhe agjërimin, dhe fillova ta urrej veten dhe gjendjen time dhe njerëzit përreth! Nga ti, i nderuari dijetar, kërkoj që të mësosh se si ta përmisoj veten time?! Dijetari ia kthehu me disa fjalë të shkurta, mirëpo në kuptim shumë të forta, dhe i tha: Hape Kuran në suren Haxh, ajeti 11, dhe aty do ta gjesh zgjidhjen e problemit tënd! Allahu në këtë ajet thotë: “Disa njerëz të tjerë e adhurojnë Allahun me kusht: Nëse u ecën mbarë, janë të kënaqur, por, nëse i godet fatkeqësia, ata kthehen në mohim e kështu humbasin këtë botë dhe tjetrën. Pikërisht kjo është humbja e qartë”. Haxh 11. Ki kujdes vëlla dhe mot..

    Read More »
  • TË FALËNDEROJ NËNË, QË JE NËNA IME!!

  • A keni menduar për këtë gjë?

  • Vdekja do te vdese

  • Molla e kafshuar

Lajmet e fundit te postuar